natverk

Jag är medlem i följande organisationer:


Konsthantverkscentrum, nätbutik   www.konsthantverkscentrum.se

Konsthantverkscentrum, medlemsida   www.konsthantverkscentrum.org

Sveriges Konstsmidesförening  www.konstsmidesforeningen.com

British Artist Blacksmiths' Association   www.baba.org.uk

Branschorganisationen "Företag inom Byggnadsvård och Restaurering"   www.fibor.org

Branschorganisationen "Slöjd och Byggnadsvård Nääs"   www.bvn.nu