natverk

Jag är medlem i följande organisationer:

 

Konsthantverkscentrum, nätbutik www.konsthantverkscentrum.se

Konsthantverkscentrum, medlemsida www.konsthantverkscentrum.org

Sveriges Konstsmidesförening www.konstsmidesforeningen.com

British Artist Blacksmiths' Association www.baba.org.uk

Branschorganisationen "Företag inom Byggnadsvård och Restaurering" www.fibor.org

Branschorganisationen "Slöjd och Byggnadsvård Nääs" www.bvn.nu